6 คุณลักษณะพิเศษของเมล็ดพันธุ์

คุณลักษณะพิเศษของเมล็ดพันธุ์จะแสดงอยู่ที่หน้าเพจของเมล็ดพันธุ์ ใต้คำอธิบายเมล็ดพันธุ์ สามารถสังเกตุได้จากตราสัญลักษณ์สีม่วงเข้มทั้ง 6 ชนิด

เรามาเรียนรู้กันว่าลักษณะทั้ง 6 ชนิดนี้นั้นมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไรกันค่ะ

USDA

1. Certified Organic

เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก USDA's National Organic Program Standards ซึ่ง Renee's Garden จริงจังกับการปลูกพืชสมุนไพร ผักสวนครัวมานานกว่า 25 ปี โดยใช้วิธีการทำสวนแบบออร์แกรนิคอย่างแท้จริง ผลผลิตที่ได้จึงปลอดสารพิษ

เมล็ดพันธุ์ดั้งเดิม

2. Heirloom Selection

เมล็ดพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ดั้งเดิมอายุมากกว่า 50 ปีและได้รับการอนุรักษ์และคงไว้ เช่น ปลูกพริกชนิดหนึ่งมาเป็นเวลายาวนานกว่ามากกว่า 5-6 ชั่วอายุคน แล้วเมล็ดพันธุ์พริกนี้ได้รับการคัดเลือกและอนุรักษ์ไว้โดยผู้ปลูก เราจึงเรียกว่าเมล็ดพันธุ์พริกนี้ว่า เมล็ดพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ดั้งเดิมนั่นเอง

ดึงดูดผีเสื้อ

3. Butterfly Favorites

พืชสมุนไพร/ผัก/ดอกไม้ชนิดนั้นๆ เป็นที่ดึงดูดต่อเหล่าผีเสื้อนานาสายพันธุ์ให้เข้ามาหาพืชชนิดนั้น ซึ่งเป็นการทำให้สวนของเราดูมีชีวิตชีวานั่นเอง

ดึงดูดนก

4. Hummingbird Favorites

พืชสมุนไพร/ผัก/ดอกไม้ชนิดนั้นๆ เป็นที่ดึงดูดต่อเหล่านกนานาสายพันธุ์ เช่น นกกินปลีในเมืองไทย ให้เข้ามาหาพืชชนิดนั้น ซึ่งเป็นการทำให้สวนของเราดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ดึงดูดผึ้ง

5. Pollinators & Beneficials

พืชสายพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาหารให้เหล่าผู้ผสมเกสร เช่น ผึ้งและผีเสื้อนานาสายพันธุ์ ซึ่งพืชหลายๆสายพันธุ์ต้องการผู้ช่วยในการผสมเกสร จึงถือเป็นการเกื้อกูลกัน ยกตัวอย่างเช่น ผึ้งได้อาหารและน้ำหวานจากเกสร พืชจึงติดออกออกผลเพราะผึ้งได้ช่วยทำการผสมเกสรให้นั่นเอง

คุณสมบัติปลูกในกระถางได้ดี

6. Great in Containers

พืชสมุนไพร/ผัก/ดอกไม้ชนิดนั้นๆ สามารถปลูกในกระถางได้ดีเช่นกัน

เมล็ดพันธุ์ที่เรามีแยกตามหมวดหมู่

เราจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นำเข้า เช่น โรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ สมุนไพรฝรั่ง พืชผักสวนครัว และดอกไม้นำเข้า

เว็บบล็อกการปลูกโรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ สมุนไพรฝรั่ง พืชผักสวนครัว และดอกไม้

www.โรสแมรี่.com

กำลังปรับปรุงข้อมูล…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า