การสมัครสมาชิกและการสร้างบัญชีผู้ใช้

1. สามารถทำการสมัครสมาชิก หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ) เพื่อทำการสร้างบัญชีผู้ใช้

2. จะปรากฎหน้าจอ เข้าสู่ระบบ ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม สร้างบัญชีผู้ใช้

login_create_user

3. กรอกอีเมล และรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านควรจะมีตัวอักษรอย่างน้อยสิบสองตัวอักษร เพื่อให้ปลอดภัยขึ้น ใช้ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่าง ! ” ? $ % ^ & ) เป็นต้น

รหัสผ่านควรผ่านเกณฑ์ ปานกลาง ขึ้นไป

register_create_top

4. หลังจากกรอกอีเมล และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หากต้องการรับข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ จากเฮิบบิสท์ ให้ติ้กเครื่องหมายถูก ที่ ระบบจะส่งข่าวสาร โปรโมชั่นหรือเมล็ดพันธุ์ชนิดใหม่ แจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ลูกค้าให้ได้ลงทะเบียนไว้

5. จากนั้นกดแคปต์ชา และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

register_create

6. ระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า บัญชีของฉัน ถือเป็นการสมัครสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์

myaccount

การสมัครสมาชิกด้วยบัญชีโซเชียลมีเดีย

1. สามารถทำการสมัครสมาชิก หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ ได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ) เพื่อทำการสร้างบัญชีผู้ใช้

2. จะปรากฎหน้าจอ เข้าสู่ระบบ โดยในส่วนด้านล่างจะมีลิสต์โซเชียลมีเดียที่ลูกค้าสามารถใช้ทำการสมัครสมาชิกได้ โดย ณ ปัจจุบันมีด้วยกัน 3 โซเชียลมีเดีย นั่นก็คือ Facebook, Google และ Twitter

login_social

3. เลือกโซเชียลมีเดียที่ต้องการใช้ในการสมัครสมาชิก จากนั้นคลิกไปยังปุ่มโซเชียลมีเดียที่ต้องการ

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบของโซเชียลมีเดียนั้นๆ เช่น กรอกอีเมล ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ซึ่งโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทนั้นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน

social_google_login
social_facebook_login
social_twitter_login

5. ระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า บัญชีของฉัน ถือเป็นการสมัครสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์

สามารถเชื่อมต่อด้วยบัญชีโซเชียลมีเดียหลายประเภทได้

myaccount

การยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดีย

1. สามารถทำการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดีย ได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ) เพื่อทำการเข้าสู่ระบบก่อน ในกรณีที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้คลิกที่ไอคอนรูปคน

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า บัญชีของฉัน

myaccount

3. คลิกไปยังเมนู รายละเอียดบัญชี

myaccount_account_detail

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดียที่ได้ทำการเชื่อมต่อไว้

myaccount_remove_social

5. คลิกไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ

myaccount_remove_social_click

6. ระบบจะทำการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ และระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า บัญชีของฉัน อีกครั้ง จากนั้นคลิกไปยังเมนู รายละเอียดบัญชี เพื่อตรวจสอบการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียล

myaccount_account_detail

7. ตรวจสอบลิสต์บัญชีโซเชียลมีเดียที่ต้องการยกเลิก โดยปุ่มของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ จะปรากฏคำว่า ลิงก์บัญชีด้วย… ถือเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียเสร็จสมบูรณ์

หากลูกค้าเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียไว้หลายประเภท สามารถเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียเฉพาะที่ต้องการได้

myaccount_remove_social_success

การใช้งานบัญชีของฉัน

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า บัญชีของฉัน หรือสามารถเข้าสู่หน้าบัญชีของฉันได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู บัญชีผู้ใช้ของฉัน)

myaccount

2. ที่หน้า บัญชีของฉัน ลูกค้าสามารถเรียกดู คำสั่งซื้อ คูปอง ประวัติการแจ้งชำระเงิน ที่อยู่และรายละเอียดบัญชีได้ โดยคลิกไปยังเมนูที่ต้องการเรียกดู

myaccount_menu

2.1 เมนู คำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเรียกดู คำสั่งซื้อ ในอดีตหรือปัจจุบันได้จากเมนูนี้ โดยยังสามารถดูสถานะของคำสั่งซื้อ แจ้งชำระเงิน เรียกดูใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินได้อีกด้วย โดยปุ่มกดเหล่านี้จะปรากฏตามเงื่อนไขและสถานะของคำสั่งซื้อนั้นๆ

myaccount_ordered

2.2 เมนู คูปอง ลูกค้าสามารถเรียกดู คูปองส่วนลดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันได้จากเมนูนี้

myaccount_coupon

2.3 เมนู ประวัติการแจ้งชำระเงิน ลูกค้าสามารถเรียกดู ประวัติการแจ้งชำระเงินที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันได้จากเมนูนี้

myaccount_confirm_payment

2.4 เมนู ที่อยู่ ลูกค้าสามารถเรียกดู ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ณ ปัจจุบันได้จากเมนูนี้ และยังสามารถแก้ไขที่อยู่ได้อีกด้วย

myaccount_address

2.5 เมนู รายละเอียดบัญชี ลูกค้าสามารถเรียกดู รายละเอียดบัญชี ชื่อ นามสกุล อีเมล ณ ปัจจุบันได้จากเมนูนี้ และยังสามารถแก้ไขชื่อ นามสกุล อีเมลและรหัสผ่านได้อีกด้วย

myaccount_detail

2.6 เมนู ออกจากระบบ ลูกค้าสามารถออกจากระบบได้ที่เมนูนี้

การเข้าสู่ระบบ

1. สามารถทำการเข้าสู่ระบบได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ)

2. จะปรากฎหน้าจอ เข้าสู่ระบบ ทำการกรอบชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมล และรหัสผ่าน

3. จากนั้นกดแคปต์ชา และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

loggedin

การออกจากระบบ

1. สามารถทำการออกจากระบบได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู บัญชีผู้ใช้ของฉัน)

2. ระบบจะนำลูกค้ามายังหน้า บัญชีของฉัน ให้คลิกที่เมนู ออกจากระบบด้านซ้ายมือล่าง เพื่อออกจากระบบ

หากเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้คลิกที่เมนู ออกจากระบบด้านซ้ายมือล่าง เพื่อออกจากระบบเช่นเดียวกัน

myaccount_menu_logout

ลืมรหัสผ่าน

1. สามารถกู้รหัสผ่านได้จากเมนูไอคอนรูปคนด้านมุมขวาบนของหน้าจอ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้คลิกที่ปุ่มขีด3ขีด ด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ และคลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ)

2. จะปรากฎหน้าจอ เข้าสู่ระบบ ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน

forgot_password

3. จะปรากฏหน้าจอ กู้รหัสผ่าน โดยให้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้งาน หรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่งลิงก์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของคุณ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่าน

4. หากยังไม่สามารถกู้รหัสผ่านได้ กรุณาติดต่อมายังเฮิบบิสท์ได้ทุกช่องทาง

forgot_password_fillin

4. หากยังไม่สามารถกู้รหัสผ่านได้ กรุณาติดต่อเฮิบบิสท์ได้ทุกๆช่องทาง ติดต่อเฮิบบิสท์

กำลังปรับปรุงข้อมูล…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า