วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางต่างๆเรียบร้อยแล้วลูกค้าต้องทำการ แจ้งชำระเงิน การแจ้งชำระเงิน สามารถทำได้โดย 4 ช่องทาง ได้แก่

  1. แจ้งชำระเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  2. แจ้งชำระเงิน ผ่านทางไลน์ @herbist โดยแจ้งรายละเอียด เลขที่ใบคำสั่งซื้อสินค้า พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  3. แจ้งชำระเงิน ผ่านทาง Facebook Fanpage โดยแจ้งรายละเอียด เลขที่ใบคำสั่งซื้อสินค้า พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  4. แจ้งชำระเงิน ผ่านทาง อีเมล์ โดยแจ้งรายละเอียด เลขที่ใบคำสั่งซื้อสินค้า พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

 

เมื่อทางร้านตรวจสอบยอดเงินโอนชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะส่งอีเมล์ยืนยันการรับชำระค่าสินค้าไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

กำลังปรับปรุงข้อมูล…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า