• Welcome to Herbist store
  • @herbist
  • Free Shipping for Orders Over ฿1,000
เพาะเมล็ด เลมอนบาล์ม

เพาะเมล็ด เลมอนบาล์ม

  • 01 March 2023
  • Posted By : Herbist Admin
  • Hits

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการเพาะเมล็ด

  1. เมล็ดพันธุ์เลมอนบาล์ม 1 ซอง
  2. พีทมอส
  3. ภาชนะที่ใช้เพาะเมล็ด
  4. ฟิล์มถนอมอาหาร (ไม่จำเป็น หากภาชนะที่ใช้เพาะเมล็ดมีฝาปิด)
  5. กระบอกฉีดน้ำ หรือ ฟ๊อกกี้

เพาะเมล็ด เลมอนบาล์มในภาชนะปลูกดีที่สุด

หยอดเมล็ดหรือหว่านเมล็ดลงในภาชนะปลูก(อาจใช้กระถางขนาดเล็กก่อนก็ได้)โดยตรง กระถางละประมาณ 10-20 เมล็ดสำหรับกระถางเล็ก หรือ 40-50 เมล็ดสำหรับกระถางใหญ่ กลบด้วยพีทมอสให้บางที่สุดไม่ควรเกิน 1-2 มิลลิเมตร หรือใช้นิ้วกดลงไปที่เมล็ดเบาๆโดยให้เมล็ดจมอยู่ในพีทมอส พรมน้ำให้ชุ่ม จากนั้นใช้ฟิล์มถนอมอาหารปิดทับภาชนะปลูกเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่(หากไม่ใช้ฟิล์มถนอมอาหารปิดทับ ควรหมั่นดูแลความชื้นอย่างสม่ำเสมอ) วางภาชนะปลูกในที่ที่มีแสงสว่างและรักษาความชื้นจนกว่าเมล็ดจะงอก ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 7-14 วันโดยประมาณ เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกให้วางภาชนะปลูกในที่ที่มีแสงแดดรำไร เมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีหรือมีใบเลี้ยง 4-6 ใบ ให้ทำการย้ายต้นกล้าไปปลูกยังกระถางที่ใหญ่ขึ้นสำหรับสภาพอากาศในประเทศไทย ควรปลูกในกระถางขนาด 8 นิ้วขึ้นไปเป็นอย่างยิ่ง(ยิ่งใหญ่ยิ่งดี) เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

ปลูกลงแปลงปลูก

หว่านเมล็ดลงในแปลงเพาะในบริเวณที่เหมาะสม (โดยคำนึงถึงปริมาณแสงแดดด้วย) กลบด้วยพีทมอสให้บางที่สุดไม่ควรเกิน 1-2 มิลลิเมตร พรมน้ำให้ชุ่มและรักษาความชื้นจนกว่าเมล็ดจะงอก หมั่นถอนวัชพืชออก รดน้ำและรักษาความชื้นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้นกล้ามีความสูง 2-3 นิ้ว ให้ทำการถอนต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ต้น จนต้นกล้าแต่ละกลุ่มห่างกัน 12-18 นิ้ว เพื่อให้ต้นกล้ามีพื้นที่ในการเจริญเติบโตต่อไป

ทิป

เมล็ดพันธุ์ เลมอนบาล์ม นั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกง่าย ดังนั้นจึงสามารถเพาะเมล็ดลงในกระถางที่ต้องการปลูกได้เลย เช่นกระถางขนาด 8 นิ้ว หรือเพาะในกระถางเล็กก่อนเมื่อต้นกล้าแข็งแรงจึงย้ายไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้น หลังจากที่ต้นกล้าเริ่มแข็งแรงหรือมีความสูง 2-3 นิ้ว ควรนำต้นกล้าออกปลูกภายนอกในสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยใช้กระถางที่ระบายน้ำได้เร็ว วัสดุปลูกที่มีความร่วนซุยสูงและระบายน้ำได้ดี เช่นดินร่วนปนทราย อาจผสมหินภูเขาไฟร่วมด้วย สำหรับสภาพอากาศในประเทศไทย ควรปลูกในกระถางขนาด 8 นิ้วขึ้นไปเป็นอย่างยิ่ง

เก็บเกี่ยวและใช้งาน

เก็บเกี่ยวกิ่งและใบสดได้เมื่อโตเต็มที่ นิยมนำใบมาทำเป็นชา และสามารถใช้ประกอบอาหารในเมนูสลัดผัก คูส-คูส(Couscous) เมนูปลา หมักเนื้อปลา เมนูย่าง หรือกระทั่งของหวาน เครื่องดื่มต่างๆนานา และยังมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เช่น ช่วยในการนอนหลับ ให้ความผ่อนคลาย และขับพิษในร่างกายได้